Du Lịch

Rùng mình với những thực phẩm

Rùng mình với những thực phẩm "giết người" đến từ Trung Quốc, nên xem & tránh

Thiệt là nguy hiểm khi mà đối tượng chính chúng tấn công vào, đó là trẻ em Việt Nam khi những món ăn ưa thích bầy bán tại các cổng trường học như: trân châu, bò khô...tất cả đều là những chất cực kỳ độc hại; Hãy làm gì để bảo vệ con em của chúng ta. Hãy chia sẻ tin tức này để cảnh giác nhé. Xin cảm ơn