Đoàn TTBDCT Cát Hải đi Cao Bằng (năm 2014)

Liên hệ để biết thông tin