Đoàn Trường THPT Hồng Bàng đi dâng hương tại Đền thờ Thầy giáo Chu Văn An (năm 2013)

Liên hệ để biết thông tin