Đoàn 50 học sinh lớp 9A6 Trường THCS Trần Phú đi dâng hương (năm 2015)

Liên hệ để biết thông tin