Đoàn 200 khách trong KCN Nomura đi Cát Bà (năm 2012)

Liên hệ để biết thông tin