Đoàn 1000 khách Cty sản xuất lốp xe ô tô Bridge Stone đi Quan Lạn (năm 2014)

Liên hệ để biết thông tin