DANH SÁCH CÁC HÃNG TAXI TẠI HẢI PHÒNG, TAXI TẢI, TAXI DU LỊCH TẠI HẢI PHÒNG

www.dulichalotour.com

STT

Tên hãng

Số điện thoại liên lạc

01

Taxi Trung Kiên

3262626 - 3552552 - 3586586

02

Taxi Vũ Gia

3778778

    03

Taxi Én vàng

                      3.777999

04

Taxi Mai Linh

3833833 - 3833666

05

Taxi Hoa Phượng

3641641

06

Taxi Đất Cảng

3736736 - 3567567

07

Taxi Thế Kỷ Mới

3636363

08

Taxi Cát Bi

3666222

09

Taxi Tân Việt

3646646

10

Taxi Thủy Nguyên

3673673

11

Taxi My Sơn

3675675

12

Taxi Kim Liên

3686868

13

Taxi Thành Hưng

3725725

14

Taxi Hữu nghị

3727272

15

Taxi Hải Phòng

3737373 - 3838383

16

Taxi 84

3848484 - 3858585

17

Taxi Yên Thịnh

                     3.787878

18

Taxi Hùng Anh

3767676

19

Taxi Long Bảo

3576576

20

Taxi Thành Yến

3246246

21

Taxi Việt Anh

                     3.574574

22

Taxi Hoàng Hiệp

                     3. 673673

23

Taxi tải Hoàng Phương

3555666

24

Taxi Đồ Sơn

3864864

25

Taxi Nam Phát

3868686

26

Taxi Nam Sao

3978978

27

Taxi tải 52

3525252

28

Taxi tải Bình Dân

3777888

29

Taxi tải 845

3845845

  30  

Taxi Tam Bạc

                     3. 818181

    31

Taxi Hà Phương

                     3.686868

    32

Xe du lịch Linh Trang

3510510 - 3757757 - 3979797

    33

Taxi Thanh Thúy

3757575

    34

Taxi Thống Nhất

3591591

35

Taxi du lịch 16 – 45 chỗ ALO TOUR

0977174666 - 0936759666