Danh sách các công ty KCN Vsip Hải Phòng

Liên hệ để biết thông tin

Danh sách các công ty KCN Vsip Hải Phòng

Danh sách các công ty KCN Vsip Hải Phòng

 

Danh sách các công ty KCN Vsip Hải Phòng
STT Tên công ty Thành Viên
1

Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam

1.285
2

Công ty TNHH Autel Robotics Việt Nam

132
3

Công ty Chế tạo Canadian Solar Việt Nam

212
4

Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam)

1.056
5

Công ty TNHH Dynapac (Hải Phòng)

398
6

Chi nhánh của công ty EPE Packaging (Việt Nam) tại VSIP Hải Phòng

115
7

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Hải Phòng

1.366
8

Công ty TNHH CN chính xác EWISDOM Hải Phòng

76
9

Công ty TNHH Fuji Film Manufacturing Hải Phòng

3.305
10

Công ty TNHH Hecom (Việt Nam)

164
11

Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam

720
12

Công ty TNHH Instanta Việt Nam

132
13

Công ty TNHH Jasan Việt Nam

2.885
14

Công ty Thép JFE Shoji Hải Phòng

135
15

Công ty CP Quản lý chuỗi cung ứng Jupiter  Hải Phòng Việt Nam

22
16

Công ty TNHH Juraron Industries HP

60
17

Chi nhánh Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam) tại HP

193
18

Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam

5.461
19

Công ty TNHH Lite On Việt Nam

450
20

Công ty TNHH Maple

2.607
21

Công ty TNHH Công nghệ đột dập Mochizuki Việt Nam

62
22

Công ty TNHH Moons’ Industries (Việt Nam)

106
23

Công ty  TNHH Nipro Pharma Việt Nam

288
24

Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam

47
25

Công ty TNHH Paloma Việt Nam

1.184
26

Công ty TNHH Công nghệ Pegatron HP

670
27

Công ty TNHH Một thành viên PT Hải Phòng

1
28

Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

29.256
29

Công ty TNHH Sea Horse Việt Nam

75
30

Công ty TNHH Công nghiệp Tân Phong An

259
31

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

141
32

Công ty TNHH Wako&Ueno Hải Phòng

46
33

Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam

113
34

Công ty TNHH chế tạo Zeon Việt Nam

295

Danh sách các công ty KCN Vsip Hải Phòng