1. 1. Khách sạn Victoria.
  Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 522. Fax: (+84-203) 871 539.
  Website: www.victoriahotels-asia.com 
  Email: sapa@victoriahotels-asia.com
 2. 2.     2. Khách sạn Châu Long.
  Địa chỉ: 024 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 245. Fax: (+84-203) 871 844.
  Website: www.chaulonghotel.com.vn 
  Email: info@chaulonghotel.com.vn

  3.     3. Khách sạn Hàm Rồng.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 251. Fax: (+84-203) 873 117.
  Website: www.hamronghotel.com
  Email: info@harutour.com.vn

  4.     4. Khách sạn Baamboo.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 076. Fax: (+84-203) 871 945.
  Website: www.bamboosapahotel.com.vn
  Email: trekkingsapa@hn.vnn.vn

  5.     5. Khách sạn Đỉnh Cao.
  Địa chỉ: số 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 969. Fax: (+84-203) 872 969.
  Website: www.goldenlandtours.com
  Email: info@goldenlandtours.com

  6.     6. Khách sạn Ninh Hồng.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)871 334. Fax: (+84-203) 871 691.
  Email: ninhhong64@yahoo.com

  7.     7. Khách sạn Golden Sea.
  Địa chỉ: số 58, phố Fansipan, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)872 180. Fax: (+84-203) 872 185
  Website: www.sapagoldsea-hotel.com.vn
  Email: sapagoldsea@vnn.vn

  8.     8. Khách sạn Thiên Ngân.
  Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)873 222. Fax: (+84-203) 873 235
  Website: www.sapa-hotels.com/Thien_Ngan 
  Email: thienngansapahotel@gmail.com

  9.     9. Khách sạn Biển Mây.
  Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)873 450. Fax: (+84-203) 871 381.
  Website: www.bienmaysapahotel.com
  Email: bienmaysapa@yahoo.com

  10.  10. Khách sạn Công Đoàn.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 315. Fax: (+84-203) 871 602.

  11.  11. Khách sạn Hoàng Liên.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 178. Fax: (+84-203) 871 176.
  Email: www.laocaitourism.com
  Website: laocaitourist@hn.vnn.vn

  12.  12. Khách sạn Bình Minh II.
  Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 143. Fax: (+84-203) 871 141
  Website: binhminhsapa@hn.vnn.vn

  13.  13. Khách sạn Darling.
  Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 349. Fax: (+84-203) 871 963.
  Website: www.tolico-sapa.com
  Email: tolico@vietel.vn

  14.  14. Khách sạn Hoàng Gia.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 313. Fax: (+84-203) 871 788.
  Website: www.royalhotelsapa.com
  Email: royalhotelsapa@yahoo.com

  15.  15. Khách sạn Đặng Trung.
  Địa chỉ: phố Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203) (+84-203) 871 243. Fax: (+84-203) 871 666
  Website: www.sapadiscovery.com

  16.  16. Khách sạn ATI-Việt Mỹ. 
  Địa chỉ: số 10, đường Mường Hoa, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)871 056. Fax: (+84-203) 871 235
  Website: www.atiresorts.com
  Email: atisapathieu@gmail.com

  17.  17. Khách sạn Moutain View.
  Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa 
  Điện thoại: (+84-203)871 334. Fax: (+84-203) 871 690
  Email: ninhhong@hn.vnn.vn

  18.  18. Khách sạn Royal view.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 990. Fax: (+84-203) 872 992.
  Website: www.royalsapa.com
  Email: royalview@royalsapa.com

  19.  19. Khách sạn Hoàng Hà.
  Địa chỉ: đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 105. Fax: (+84-203) 872 824.
  Website: www.hoanghasapa.com.vn
  Email: hoanghasapahotel@yahoo.com

  20.  20. Khách sạn Sapa Rooms.
  Địa chỉ: 018 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
  Điện thoại: (+84-203)872 131. Fax: (+84-203) 872 130
  Website: www.saparooms.com
  Email: info@saparooms.com

  21.  21. Khách sạn Topas.
  Địa chỉ: xã Thanh Kim, huyện Sapa.
  Văn phòng tại thị trấn Sapa: số 24, phố Mường Hoa.
  Điện thoại: (+84-203)871 331. Fax: (+84-203) 872 405.
  Website: www.topasecolodge.com 
  Email: reservation@topasecolodge.com

  22.  22. Khách sạn Kỳ Nghỉ Sapa.
  Địa chỉ: số 016 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa 
  Điện thoại: (+84-203)873 874. Fax: (+84-203) 873 788
  Website: www.holidaysapa.com 
  Email: info@holidaysapa.com

  23.  23. Khách sạn Cat Cat.
  Địa chỉ: 042 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
  Điện thoại: (+84-203)871 387. Fax: (+84-203) 872 944.
  Website: www.catcathotel.com
  Email: catcathotel@hn.vnn.vn

  24.  24. Khách sạn Minh Quang.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)871 449. Fax: (+84-203) 871 449.
  Website: www.Greenvalleytravel.vn
  Email: sapawelcome@vn.vn

  25.  25. Khách sạn Sa Pa (Minh Đức).
  Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 362. Fax: (+84-203) 872 364.
  Website: www.sapahotel.com.vn
  Email: sapahotelasean@gmail

  26.  26. Khách sạn Viettinco (Đông á).
  Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 613. Fax: (+84-203) 871 682.

  27.  27. Khách sạn Queen. 
  Địa chỉ: Số 09, đường Mường Hoa, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 301. Fax: (+84-203) 871 783.

  28.  28. Khách sạn Anh Đào.
  Địa chỉ: 031 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)872 606.

  29.  29. Khách sạn Anh Đào Star.
  Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 872 137.

  30.  30. Khách sạn Ánh Sao.
  Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)873 595. Fax: (+84-203) 872 498.
  Website: www.vietculturetravel.com.vn
  Email: sapastarlighthotel@gmail.com

  31.  31. Khách sạn Bình Lan.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 176.

  32.  32. Khách sạn Chú bé gỗ.
  Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 867.

  33.  33. Khách sạn Casablanca.
  Địa chỉ: Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 667.

  34.  34. Khách sạn Cat Cat Twinlight.
  Địa chỉ: 045 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 380.

  35.  35. Khách sạn Cat Cat View.
  Địa chỉ: 046 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 601. Fax: (+84-203) 871 133.
  Website: www.catcathotel.com
  Email: catcathotel@hn.vnn.vn

  36.  36. Khách sạn Đức Hạnh.
  Địa chỉ: 08 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 283.

  37.  37. Khách sạn Đăng Khoa.
  Địa chỉ: 75 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 999.

  38.  38. Khách sạn Đoàn Long.
  Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 872.

  39.  39. Khách sạn Đoan Trang.
  Địa chỉ: 038 Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 427.

  40.  40. Khách sạn Emotion.
  Địa chỉ: 057 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 220.
  Website: www.sapa-emotionhotel.com

  41.  41. Khách sạn Fansipan View.
  Địa chỉ: phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 579. Fax: (+84-203) 873 589.
  Website: www.fansipanviewhotel.com
  Email: info@fansipanviewhotel.com

  42.  42. Khách sạn Global.
  Địa chỉ: Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 697.

  43.  43. Khách sạn Giấc Mơ Hồng.
  Địa chỉ: 07 Phố Phansipan, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 035. Fax: (+84-203) 871 035.

  44.  44. Khách sạn Hoàng Long.
  Địa chỉ: Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 089. Fax: (+84-203) 871 282.

  45.  45. Khách sạn Hiền Lương.
  Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)873 055.

  46.  46. Khách sạn Hương Sen.
  Địa chỉ: phố Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203) (+84-203) 871 308.

  47.  47. Khách sạn Hùng Vương.
  Địa chỉ: 014 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)873 135.

  48.  48. Khách sạn Lan Hương.
  Địa chỉ: 034 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 239. Fax: (+84-203) 872 405.

  49.  49. Khách sạn Linh Trang.
  Địa chỉ: 01 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 370. Fax: (+84-203) 871 150.

  50.  50. Khách sạn Mùa Xuân.
  Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 380. Fax: (+84-203) 871 380.
  Website: www.muaxuanhotel.com

  51.  51. Khách sạn Phương Nam.
  Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 073. Fax: (+84-203) 873 405.

  52.  52. Khách sạn Pumpkin.
  Địa chỉ: 42 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 350. Fax: (+84-203) 873 324.

  53.  53. Khách sạn Quỳnh Mai.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 450. Fax: (+84-203) 873 350.

  54.  54. Khách sạn Sa Pa Green.
  Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 230. Fax: (+84-203) 873 275.

  55.  55. Khách sạn Sa Pa Luxury.
  Địa chỉ: 036 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 771. Fax: (+84-203) 872 471.

  56.  56. Khách sạn Sa Pa Eden.
  Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 663. Fax: (+84-203) 873 665.
  Website: www.sapaedenhotel.com

  57.  57. Khách sạn Thu Hằng.
  Địa chỉ: 03 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 242. Fax: (+84-203) 872 620.

  58. Khách sạn Thu Hà.
  Địa chỉ: 028 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 134. Fax: (+84-203) 871 195.

  58.  59. Khách sạn Trúc Lâm.
  Địa chỉ: Đường Điện Biên, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 367. Fax: (+84-203) 872 805.

  59.  60. Khách sạn Thái Bình.
  Địa chỉ: phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 212. Fax: (+84-203) 873 535
  Hotline: 0977 448 866 (Ông Nam Hồng)
  Website: www.thaibinhhotel.com 
  Email: sapa@thaibinhhotel.com

  60.  61. Khách sạn Thanh Quyên.
  Địa chỉ: 013 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 123.

  61.  62. Khách sạn Sa Pa hotel.
  Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)872 360.

  62.  63. Khách sạn Thạch Thảo.
  Địa chỉ: 10 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-206)285 866.

  63.  64. Khách sạn Tulip.
  Địa chỉ: 029 Mường Hoa - Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203)871 914.

  64.  65. Khách sạn Thăng Hoa.
  Địa chỉ: 09 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 764.

  65.  66. Khách sạn Việt Hoa.
  Địa chỉ: 09 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 621.

  66.  67. Khách sạn Baguette & Chocolate.
  Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
  Điện thoại: (+84-203)871 766. Fax: (+84-203) 871 766
  Website: www.hoasuaschool.com 
  Email: hoasuaschoolsp@hn.vnn.vn

  67.  68. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 230. Fax: (+84-203) 871230.

  68.  69. Nhà nghỉ Giao Thông.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 451.

  69.  70. Nhà nghỉ Anh Tuấn.
  Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 417.

  70.  71. Nhà nghỉ Bằng Râu.
  Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)517 627.

  71.  72. Nhà nghỉ Ban Mai.
  Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 374.

  72.  73. Nhà nghỉ Bưu Điện.
  Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 244.

  73.  74. Nhà nghỉ Chiều Sương.
  Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 919.

  74.  75. Nhà nghỉ Cảnh Cương.
  Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-206)264 003.

  75.  76. Nhà nghỉ Đào Nguyên.
  Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 452.

  76.  77. Nhà nghỉ Duy Hùng.
  Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 457.

  77.  78. Nhà nghỉ Hải Anh.
  Địa chỉ: 08 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 376.

  78.  79. Nhà nghỉ Hương Sen.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 308.

  79.  80. Nhà nghỉ Hiền Lương.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 169.

  80.  81. Nhà nghỉ Huy Hoàng.
  Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 468.

  81.  82. Nhà nghỉ Hoa Hồng .
  Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 263.

  82.  83. Nhà nghỉ Hoa Trà.
  Địa chỉ: Đường Phan si păng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 846.

  83.  84. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 046.

  84.  85. Nhà nghỉ Hoàng Lan.
  Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 115.

  85.  86. Nhà nghỉ Hùng Anh.
  Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)502 037.

  86.  87. Nhà nghỉ Hoa Đào.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 478.

  87.  88. Nhà nghỉ Hiếu Thảo.
  Địa chỉ: Đường Phan si Păng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 427.

  88.  89. Nhà nghỉ Hương Quỳnh.
  Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 458.

  89.  90. Nhà nghỉ Hồng Ngọc.
  Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 228.

  90.  91. Nhà nghỉ Hoa Sen.
  Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 777.

  91.  92. Nhà nghỉ Kiều Oanh.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 477.

  92.  93. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc.
  Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 449.

  93.  94. Nhà nghỉ Lương Thủy.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 451.

  94.  95. Nhà nghỉ Mimosa.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 262.

  95.  96. Nhà nghỉ Minh Quân.
  Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 199.

  96.  97. Nhà nghỉ Mỹ Linh.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 451.

  97.  98. Nhà nghỉ Ngọc Ánh.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 451.

  98.  99. Nhà nghỉ Nam Thành.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 409.

  99.  100. Nhà nghỉ Phong Hương.
  Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 426.

  100.                101. Nhà nghỉ Phượng Hồng.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 495.

  101.                102. Nhà nghỉ Quang Trung.
  Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 015.

  102.                103. Nhà nghỉ Quê Hương.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 311.

  103.                104. Nhà nghỉ Quỳnh Anh.
  Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 630.

  104.                105. Nhà nghỉ Sao Khuê.
  Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 868.

  105.                106. Nhà nghỉ Sao Mai.
  Địa chỉ: Phố Phan Si Păng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 738.

  106.                107. Nhà nghỉ Sơn Hà.
  Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 273.

  107.                108. Nhà nghỉ Thanh Bình.
  Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 250.

  108.                109. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng.
  Địa chỉ: 17 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 767.

  109.                110. Nhà nghỉ Trường Xuân.
  Địa chỉ: Phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 968.

  110.                111. Nhà nghỉ Trần Bình.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 726.

  111.                112. Nhà nghỉ Thùy Dung.
  Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 597.

  112.                113. Nhà nghỉ Trung Đức.
  Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 681.

  113.                114. Nhà nghỉ Trung Nguyên.
  Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 609.

  114.                115. Nhà nghỉ Thắng Lợi.
  Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 410.

  115.                116. Nhà nghỉ Thạch Sơn.
  Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 863.

  116.                117. Nhà nghỉ Thanh Xuân.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 660.

  117.                118. Nhà nghỉ Tuấn Hưng.
  Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 945.

  118.                119. Nhà nghỉ Tiến Anh.
  Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 585.

  119.                120. Nhà nghỉ Tùng Lâm.
  Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 404.

  120.                121. Nhà nghỉ Thanh Sơn.
  Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 285.

  121.                122. Nhà nghỉ Tây Hồ.
  Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 224.

  122.                123. Nhà nghỉ Tắc Kè.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 504.

  123.                124. Nhà nghỉ Vân Sơn.
  Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)873 988.

  124.                125. Nhà nghỉ Việt Thành.
  Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 226.

  125.                126. Nhà nghỉ Xuân Viên.
  Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 816.

  126.                127. Nhà Khách Tỉnh Uỷ.
  Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 398. Fax: (+84-203) 871 399.

  128. Nhà Khách Số 2 UBND.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 420. Fax: (+84-203) 871 422.

  129. Nhà Khách Công An.
  Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 483. Fax: (+84-203) 872 889.

  130. Nhà Khách Huyện Đội.
  Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 042.

  131. Nhà Khách Quân Khu II.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 607. Fax: (+84-203) 872 048.

  132. Nhà Khách UBND Huyện.
  Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)872 186. Fax: (+84-203) 872 426.

  133. Nhà Khách Kho Bạc.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 773. Fax: (+84-203) 871 773.

  134. Nhà Khách Ngân Hàng.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
  Điện thoại: (+84-203)871 210. Fax: (+84-203) 871 206.