1. Khách sạn Quốc tế Lào Cai.
Địa chỉ: số nhà 88, đường Thủy Hoa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (+84-203)826 668. Fax: (+84-203)826 669
Website: www.laocaihotel.com 
Email: hotel@laocaihotel.com

2. Khách sạn Thiên Hải.
Địa chỉ: số 306, đường Khánh Yên, thành phố Lào Cai
Điện thoại: (+84-203)833 666. Fax: (+84-203)830 998
Website: www.thienhaihotel.com 
info@thienhaihotel.com

3. Khách sạn Bình Minh.
Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830085

4. Khách sạn Thuỷ Hoa.
Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3826085

5. Khách sạn Hoà Bình.
Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3835599

6. Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc.
Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830495

7. Khách sạn Phương Anh.
Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3824678

8. Khách sạn Lâm Viên.
Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3842567

9. Khách sạn Quả Cầu Vàng.
Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai
Điện thoại: 020.3822924

10. Khách sạn Thiên Trang.
Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820606

11. Khách sạn Khang Anh.
Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai 
Điện thoại: 020.3826868

12. Khách sạn Long Hoè.
Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820342

13. Khách sạn Việt Hoa.
Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830082

14. Khách sạn Vân Hà.
Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3828346

15. Khách sạn Thanh Xuân.
Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3828346

16. Khách sạn Tâm Tình.
Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3822201

17. Khách sạn Huyền Trang.
Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820079

18. Khách sạn Hoa Vinh.
Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3831540

19. Khách sạn Trường Tín.
Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3832714

20. Khách sạn Đoan Trang.
Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3836546