88 CTCĐ các Công ty trong các KCN Nomura, Đình Vũ, Tràng Duệ, Đồ Sơn (8/3/2015)

Liên hệ để biết thông tin