1 SỐ VIDEO CLIP ALO TOUR PHỤC VỤ CÁC CÔNG TY KCN

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2VnWYQjfH6Y

VSIP Hải Phòng Family Day Đồ Sơn Legend Park 2024

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DNVjGHQ9oaQ

LG Display đi Hạ Long 2024 1000 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=oTr-JzDaTkg

Haengsung đi Đồi Rồng 2024

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=594MuTNJLMs

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS đi Đà Nẵng 2024

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=Cdg31exjb6Q

FUJIKURA COMPOSITES đi Đồ Sơn 2024

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=vPv31pfPIUw

Hệ thống mầm non Sao Việt đi Đồi Rồng 2023

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=oAGfWADxcN4

HESTRA MATSUOKA đi Hạ Long 2023

 

 

Link Youtube:  www.youtube.com/watch?v=9d-Tysz4BNY

LG CHEM đi Hạ Long 2023

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=Hp7OcwyDmxQ

Haeng Sung đi Hạ Long 500 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=aWsJRpXhXTY 

LGDisplay đi Hạ Long 1000 người 2023

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=31vRSK0UW8Q  

LGDisplay đi Hạ Long 2000 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ky9QAODuvdM

LGDisplay đi Hạ Long 1000 người 2023

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=nKITuF8ODoc  

LGDisplay đi Hạ Long 950 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2hcE_13hk-Q

LGDisplay đi Hạ Long 400 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=UoSwOXVrFKg  

Kyowa đi Cát Bà, Hạ Long 666 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H7scVtKWhlA

Hee Sung đi Hạ Long 450 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MKbt3ODb7BU

SIK V đi Đồi rồng, Ao Vua 250 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=E1kN0vZkvzc&t=329s 

Wayne đi Sầm Sơn, Hạ Long 200 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MrzfRf2Ded0

Lihit Lab đi Hạ Long, Tam Đảo 400 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=89oVP9mJzx0   

Lihit Lab đi Cát Bà, Khoang Xanh 350 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n9JaqEyxgQM

Iko Thompson đi Minh Châu 600 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=f8dX7aNxRHo 

Iko Thompson đi Cát Bà 700 người

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gBP166se_TA

Kokuyo đi Mộc Châu 300 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=GJRykL__LFM  

Kokuyo đi Hạ Long, Cát Bà 250 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=r7QfcU7zjd0   

Soft đi Cát Bà, Quan Lạn, Hạ Long 100 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=OdtIvm6Y4TE   

YTG Vina đi Hạ Long 150 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=D8jOtbX_q3E   

SouGou đi Hạ Long, Cát Bà 250 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=S6zDVhdAsQc

LG Display đi Minh Châu, Đồ Sơn 400 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=torxYKkBv_M   

Chủ đầu tư KCN An Dương đi Cát Bà

 

 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zeCN9Rtn0lU

Tập đoàn thức ăn gia súc Vina đi Hạ Long 300 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=HJATz62Ub9I  

Polarium đi Hạ Long 200 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=GwMe46HumoU 

Hestra Matsuoka đi Hạ Long, Cát Bà 250 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=ngNZgweeF-o  

YMP Plus đi Hạ Long 100 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=UrRSAeMyWmg

Công đoàn KKT+250 CTCĐ các KCN đi Asean resort

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=ogfjGzc82LI

Kyowa đi Hạ Long 666 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=md2p4E3TSN4

EVA đi Hạ Long 200 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=LZD6KrvSRTE

Damen Sông Cấm Flamingo Cát Bà 750 người

 

 

Link Youtube: www.youtube.com/watch?v=JrkI-IExnns

Ống Thép Việt Nam đi Cô Tô 150 người

 

 

Ngoài ra ALO TOUR vinh dự được phục vụ các Công ty như:

Công ty Korg đi Đồ Sơn, đi Khoang Xanh, đi Mộc Châu, đi Tam Đảo, Hạ Long 400 người);

Công ty Thép Việt Hàn đi Nha Trang – Đà Lạt 300 người;

Công ty LGI đi Minh Châu 500 người;

...........................