Các đặc sản vùng miền DL Việt Nam

Chợ xưa Hải Phòng

Hải Phòng từ xưa đã có nhiều chợ lớn – những ngôi chợ cổ hàng trăm năm tuổi, là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa của cả một vùng rộng lớn. Nhưng trước sức mạnh tàn phá của thời gian và sức ép phá

Booking