Vì 1 giao thông Hải Phòng tốt đẹp hơn

Các mức xử phạt dành cho ô tô, 1 ảnh là đủ cho tất cả

Các mức xử phạt dành cho ô tô, 1 ảnh là đủ cho tất cả

MỨC PHẠT DÀNH CHO Ô TÔ: Hãy copy vào điện thoại & luôn mang theo mình, rảnh rỗi online, lướt Facebook, Zalo nhớ đọc 1 chút để biết luật, để lái xe an toàn & kiềm chế tai nạn & đặc biệt kiềm chế bị phạt nhé; Nhiều Cty đã in ra & phô tô cho mỗi nhân viên 1 bản để nhắc nhở nhân viên đi an toàn & vì 1 giao thông Hải Phòng tốt đẹp HƠN!